آرشیو

صفحه اصلی / سایر زبانها

سایر زبانها
آموزش ۱۰ زبان دنیا به روش پیمزلر Pimsleur Language Program
بسته  جامع آموزش زبان اسپانیایی
بسته  جامع آموزش زبان اسپانیایی

بسته جامع آموزش زبان اسپانیایی

فروشنده :

ریال ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰

بسته  جامع آموزش زبان اسپانیایی
بسته ۲۰۰۰ گیگابایتی منابع آموزش زبان
حراجبسته ۲۰۰۰ گیگابایتی منابع آموزش زبان

بسته ۲۰۰۰ گیگابایتی منابع آموزش زبان

فروشنده :

ریال ۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ۱۲,۵۰۰,۰۰۰

بسته ۲۰۰۰ گیگابایتی منابع آموزش زبان
بسته جامع آموزش زبان ترکی استانبولی
بسته جامع آموزش زبان ترکی استانبولی

بسته جامع آموزش زبان ترکی استانبولی

فروشنده :

ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰

بسته جامع آموزش زبان ترکی استانبولی
بسته جامع آموزش زبان روسی
بسته جامع آموزش زبان روسی

بسته جامع آموزش زبان روسی

فروشنده :

ریال ۱,۶۹۰,۰۰۰

بسته جامع آموزش زبان روسی
بسته جامع آموزش زبان فرانسه
بسته جامع آموزش زبان فرانسه

بسته جامع آموزش زبان فرانسه

فروشنده :

ریال ۲,۳۰۰,۰۰۰ریال ۳,۲۵۰,۰۰۰

بسته جامع آموزش زبان فرانسه
بسته جامع آموزش زبان هندی
حراجبسته جامع آموزش زبان هندی

بسته جامع آموزش زبان هندی

فروشنده :

ریال ۴۲۲,۵۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰

بسته جامع آموزش زبان هندی
بسته جامع زبان ایتالیایی
حراجبسته جامع زبان ایتالیایی

بسته جامع زبان ایتالیایی

فروشنده :

ریال ۸۴۵,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰

بسته جامع زبان ایتالیایی
داستان های زبان فرانسه
داستان های زبان فرانسه

داستان های زبان فرانسه

فروشنده :

ریال ۱۳۱,۶۲۵

داستان های زبان فرانسه
دوره آموزش زبان اسپانیایی لینگافن
دوره آموزش زبان روسی لینگافن
دوره آموزش زبان روسی لینگافن

دوره آموزش زبان روسی لینگافن

فروشنده :

ریال ۱۲۶,۷۵۰

دوره آموزش زبان روسی لینگافن
دوره آموزش زبان فرانسه لینگافن
دوره آموزش زبان فرانسه لینگافن

دوره آموزش زبان فرانسه لینگافن

فروشنده :

ریال ۱۲۶,۷۵۰

دوره آموزش زبان فرانسه لینگافن
برو بالا